Domain www.publoetterem.hu
E-mail info@publo.hu
Telefon 06300133990
Cégnév AMICI-PUB Kft.


Adatkezelési tájékoztató


Elfogadás dátuma: 2022-05-31
Adatkezelő
Név: AMICI-PUB Kft.
Székhely: 8083 Csákvár, Alsó-Haraszt utca 63.
Levelezési cím, panaszkezelés: 8083 Csákvár, Szent Mihály tér 12.
E-mail: info@publo.hu
Telefonszám: 06300133990
Weboldal: http://www.publoetterem.hu
A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból
álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos
beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai
jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó
azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort –
amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési
időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.
A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai
adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő
cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics –
az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb
hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.
PHPSESSID A bejelentkezés beazonosítására szolgál. A süti élettartama: a munkamenet hossza.
_ga Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató
hogyan használja a Honlapot. A süti élettartama: 2 év.
_gat Ezt a sütit a Google Analytics használja a kérések arányának csökkentésére. A süti élettartama: 1 nap.
_gid Ez a süti egyedi azonosítót regisztrál, amely statisztikai adatok generálására szolgál arról, hogy a látogató
hogyan használja a Honlapot. A süti élettartama: 1 nap.
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön
számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
  Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
  Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
  A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok
  A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy
  panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él
  valamelyik említett jogával.
  Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú
  adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.
  A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:
  Regisztráció a weboldalon
  A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az
  érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni) A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele
  Kezelt adatok
  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék
  jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
  Az adatkezelés időtartama
  Az Adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
  Az adatkezelés jogalapja
  Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés
  a) pont szerinti adatkezelés]
  A rendelés feldolgozása
  A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.
  Kezelt adatok
  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék
  jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
  Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés
  teljesítéséhez elengedhetetlen.
  Az adatkezelés időtartama
  Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
  Az adatkezelés jogalapja
  A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]
  A számla kiállítása
  Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
  kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a
  könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
 2. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Kezelt adatok
  Az adatfeldolgozó weboldala: www.accountertax.hu
  Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.
  Az adatkezelés időtartama
  A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
  Az adatkezelés jogalapja
  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és
  azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1)
  bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
  Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
  Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal
  fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
  Kezelt adatok
  Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
  Az adatkezelés időtartama
  A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 3 évig őrizzük meg.
  Az adatkezelés jogalapja
  Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről
  szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6.
  cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
  További adatkezelések
  Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés
  lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az
  adatkezelés időtartama).
  A személyes adatok címzettjei
  A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
  Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
  Az adatfeldolgozó megnevezése: ACCOUNTER-TAX Kft.
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 153.
  Az adatfeldolgozó telefonszáma:
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@accountertax.hu
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok
  könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges
  mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
  Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
  Az adatfeldolgozó megnevezése: szamlazz.hu
  Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
 3. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Az adatfeldolgozó telefonszáma:
  Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu
  Az adatfeldolgozó weboldala: www.szamlazz.hu
  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok
  nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz
  szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.
  Az adatkezelés során Önt megillető jogok
  Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
  a hozzájárulás visszavonásának joga
  személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
  helyesbítéshez való jog
  adatkezelés korlátozása,
  törléshez való jog
  tiltakozáshoz való jog
  hordozhatósághoz való jog.
  Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel
  szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség
  (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az
  Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a
  panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy
  garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési
  azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.
  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.
  A hozzájárulás visszavonásának joga
  Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat
  rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a
  visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás
  már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük
  rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos
  érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
  A személyes adatokhoz való hozzáférés
  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
  folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
  a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
  a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
  az adatkezelés céljai;
  az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
  adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
  a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
  meghatározásának szempontjai;
  az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok
  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
 4. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,
  valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető
  információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
  következményekkel bír.
  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért
  többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért
  cserébe.
  A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben
  juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a
  hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat
  megtekinteni és ellenőrizni.
  Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel
  kapcsolatos információkat kéri.
  Helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
  adatokat.
  Adatkezelés korlátozásához való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
  lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal
  megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
  az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára
  jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri
  azok felhasználásának korlátozását;
  az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli
  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez
  esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
  indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
  hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
  vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
  kezelni.
  Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3
  munkanappal) tájékoztatja Önt.
  Törléshez – elfeledtetéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha
  az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más
 5. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  módon kezelte;
  Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos
  érdek) az adatkezelésre,
  a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
  teljesítéséhez törölni kell.
  Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely
  fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
  köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
  tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
  mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
  kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla
  megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé
  követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van
  folyamatban).
  Tiltakozáshoz való jog
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
  érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
  az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
  Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
  vagy védelméhez kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor
  tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
  amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
  Hordozhatósághoz való jog
  Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes
  hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére
  megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha
  ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő
  számára továbbítsa.
  Automatizált döntéshozatal
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya
  (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben
  érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
  szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az
  adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson
  be.
 6. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
  Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön
  jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
  megállapít; vagy
  az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Adatbiztonsági intézkedések
  Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes
  adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
  megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
  fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
  Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy
  adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.
  Jogorvoslati lehetőségek
  Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy
  nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti
  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest,
  Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszámok: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).
  Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha
  az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság
  előtt.
  Adatkezelési tájékoztató módosítása
  Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő
  módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
  tájékoztatót.
  Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
  kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi
  információkról:
  a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
  meghatározásának szempontjairól;
  azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
  azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
  tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton
  alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
  hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
  szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá
  hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
  az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint
  legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az
  ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
 7. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
  Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az
  adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
  A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az
  Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi
  CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.
  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 8. Hatályos ettől a naptól: 2022.05.31
Scroll to Top